Water

← Back to Categories

Dit zijn 15 online lessen over water. Een zee is een grote hoeveelheid water, die in verbinding staat met een andere zee of met een oceaan, die ook als zee kan worden aangeduid, zij het dat een oceaan een zelfstandig geheel vormt met een eigen circulatie. Om online lessen te volgen heb je een online-lidmaatshap nodig.

Water
0 views